PERKAMENTEN BANDEN


Juvenalis, D. Junius, Satyrea, R. a Zyll G.F., 1685, Utrecht.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het scharnier aan de voorzijde van de band is gedeeltelijk gescheurd.

Behandeling: het scharnier is gesloten d.m.v. een onder het perkament aangebracht stuk Japans papier. Het scharnier is aan de buitenzijde afgewerkt met op kleur gemaakt Japans papier.


J. Cats, Alle de Wercken, 1700, Amsterdam/Utrecht.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade deel I: de scharnieren van de band zijn aan kop en staart gescheurd.

Behandeling deel I: de scharnieren zijn hersteld met op kleur gemaakt Japans papier.

Schade deel II: de scharnieren van de band zijn aan kop en staart gescheurd. Het kapje aan de staart is incompleet, er ontbreekt perkament.

Behandeling deel II: de scharnieren zijn hersteld met op kleur gemaakt Japans papier. Het ontbrekende perkament is aangevuld met op kleur gemaakt perkament.


Dante Alighieri / Richard Boormann, Dantes werke, n.d., Leipzig.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de platten zijn aan de onderzijde aangevreten door een knaagdier. Ook het vrij schutblad aan de voorzijde is hierdoor (licht) beschadigd. De randen van de dekbladen zijn plaatselijk los.

Behandeling: de knaagdierschade is hersteld met pH neutraal karton, de afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier. De schade van het vrij schutblad is hersteld met op kleur gebracht Japans papier. De randen van de dekbladen zijn vastgezet.


Augustinus (vert. Anth. van Hemert), Sinte Augustinus vierighe Meditatien oft aendachten, 1547, Antwerpen.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: in het boekblok is wat los- en oppervlaktevuil aanwezig. Het boekblok bevat aan de voorzijde nogal wat papierschade, het papier is erg kwetsbaar. De titelpagina is zwaar beschadigd (vooral aan de onderzijde) het papier is bijzonder voos, er is snel materiaalverlies. De randen van de titelpagina (vooral aan de frontzijde) zijn sterk omgekruld. Aan beide zijden zijn dikke en stijve schutbladen aangebracht (modern papier). De titelpagina is los van het boekblok, het vrij schutblad is met een brede (± 7 mm.) strook lijm op de titelpagina aangebracht.

Behandeling: het losse vuil is verwijderd. Het oppervlaktevuil is maar minimaal verwijderd, het papier is erg kwetsbaar, verwijdering van het oppervlaktevuil veroorzaakte snel schade aan het papier. De schutbladen zijn verwijderd. De titelpagina is van het vrije schutblad afgehaald (na lichte bevochtiging van de lijmrand). Om de titelpagina weer in de juiste vorm te krijgen is het papier bevochtigd, de bijna losse delen zijn weer op de juiste plaats gelegd, het papier is daarna nagelijmd. Het papier is vervolgens aan de achterzijde gedoubleerd met zeer dun Japans papier. De grotere papierschade (ontbrekende deeltjes) van de titelpagina is hersteld met wat dikker (neutraal) Japans papier. De titelpagina is met een strookje neutraal Japans papier weer in het boekblok aangebracht . Aan beide zijden zijn schutbladen van (modern) handgeschept papier in het boekblok aangebracht. De dekbladen zijn vastgezet op de platkernen.


Hubertus Quellinus, Prima pars /Secunda pars, Præcipuarum effigierum ac ornamentorum…, 1665 / 1668, Amsterdam.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het perkament op het voorplat is voorzien van diverse insnijdingen, blijkbaar is het boek als snijmat gebruikt. Enkele uitvouwbare gravures zijn aan de frontzijden geheel beplakt met stroken dik papier. Het boekblok bevat nogal wat los vuil, vrijwel alle bladen bevatten oppervlaktevuil. De kapitalen zijn intact maar wel bijna los van de boekblokrug. Het perkament van de bandrug is plaatselijk wat vervormd en licht beschadigd (kapjes). De bandhoeken en platkanten zijn licht beschadigd. Aan de voorzijde is het bandscharnier vrijwel geheel gescheurd. De bandrug bevat enkele scheurtjes. De band bevat enkele niet gebruikte spitselgaten (vermoedelijk een hergebruikte band).

Behandeling: het losse vuil is uit het boekblok geborsteld, het oppervlaktevuil is zo goed als mogelijk afgenomen met een roetspons. In overleg met de opdrachtgever is besloten om de grote papierreparaties op de gravures ongemoeid te laten, heel storend zijn ze niet en de gebruikte kleefstof heeft het papier niet aangetast. De kapitalen zijn vastgezet. De platkanten, bandhoeken en de kapjes zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier. De scheurtjes in de bandrug zijn gesloten met sterk (52 gram) neutraal Japans papier (binnenzijde), op enkele plaatsen zijn de gesloten scheuren aan de buitenzijde afgewerkt met op kleur gebracht Japans papier. Het bandscharnier is gesloten met op kleur gebracht Tyvek®, het scharnier is afgewerkt met op kleur gebracht Japans papier.