LEREN BANDEN


Andrees Handatlas, 1899, Bielefeld en Leipzig.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: beide platten zijn los van het boekblok. De hoeken van de band zijn beschadigd.

Behandeling: de platten zijn teruggeplaatst met behulp van vliegtuiglinnen. Er is een rugvernieuwing uitgevoerd met op kleur gebracht kalfsleer. De originele rug is op de nieuwe rug aangebracht.


Fotoalbum, 20e eeuw.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: op elk blad zijn balpen aantekeningen aanwezig. Op een klein aantal bladen zijn verkleuringen door plakband aanwezig. De scharnieren van het bandje zijn wat ingescheurd. Het leer heeft een aantal kale plekjes.

Behandeling: de balpen aantekeningen zijn mechanisch verwijderd. De plakband verkleuringen zijn verwijderd. De scheurtjes zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier. De kale plekjes zijn geretoucheerd.


Boek met handgeschreven teksten, door een aantal leden van een Delftse regenten familie geschreven tussen ± 1640-1754 (familiegebeurtenissen en de belevenissen van stadsgenoten).

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de hoeken van de band zijn beschadigd. Er ontbreekt leer van de rug. De scharnieren zijn zwak.

Behandeling: de hoeken en de scharnieren zijn hersteld en verstevigd met op kleur gebracht Japans papier. Het ontbrekende leer is aangevuld met op kleur gebracht kalfsleer.


Het Nieuwe Testament, 1861, Amsterdam/Haarlem.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het overslag is geheel los van de band.

Behandeling: het overslag is teruggeplaatst d.m.v. een strookje op kleur gebracht kalfsleer. De binnenzijde is afgewerkt met op kleur gebracht Japans papier.


Biblia, 1782, Haarlem.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het boekblok heeft nogal wat papierschade. De eerste en laatste bladen hebben aan de rugzijde sterke verkleuringen door lijm. Beide platten zijn los. Er ontbreekt leer op de platkanten, op het achterplat en in de scharnieren.

Behandeling: de lijmresten zijn verwijderd met een oplosmiddel. De platten zijn d.m.v. nieuwe bindingen van touw weer met het boekblok verbonden. Alle leerschade is hersteld met op kleur gebracht kalfsleer. Het ontbrekende leer is aangevuld met op kleur gebracht kalfsleer.


Albertus Magnus, Marco Antonio Zimara, Diui Alberti Magni Ratispoñ,…1519, Venetië.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de kapitalen zijn op een klein restant na (bovenzijde) afwezig. Het voorplat is los, in het bandscharnier ontbreekt enig leer, ook aan de achterzijde ontbreekt in het bandscharnier wat materiaal. De bandhoek van het achterplat (frontzijde) is sterk beschadigd, er ontbreekt nogal wat karton en leer. De andere bandhoeken zijn licht beschadigd. De bandrug is in minder goede staat, de kapjes ontbreken en het leer is aangetast (nerfverlies, haarscheurtjes in de nerf en zwarte plekken). Het materiaal is plaatselijk nogal kwetsbaar (snel verlies van bijna losse deeltjes). Alle sluitriemen (acht stuks) ontbreken.

Behandeling: er zijn nieuwe kapitalen met een kern van vlastouw aangebracht (direct bestoken met ongebleekt linnen garen). Om het voorplat terug te kunnen plaatsen is het leer op de platkern ± 3 cm. losgehaald, het leer op de rug ± 6 mm. Onder het leer op de rug zijn strookjes Tyvek® aangebracht, de strookjes zijn vastgezet op de platkern. Het bandscharnier (voorzijde) is hersteld met leer. Aan de achterzijde is het bandscharnier alleen hersteld met op kleur gebracht Japans papier. Er zijn nieuwe kapjes aangebracht van leer. Alle bandhoeken zijn hersteld met pH neutraal karton, schaafleer en op kleur gebracht Japans papier. Enkele bijna losse deeltjes leer van de bandrug zijn vastgezet.


De Katholiek, geen verdere gegevens bekend.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: aan de voorzijde zijn enkele katernen wat minder goed met het boekblok verbonden (het garen is nog intact, het rugbeleg is plaatselijk los). De titelpagina is afwezig. De eerste drie bladen zijn los en wat beschadigd (scheurtjes en enig ontbrekend materiaal). De drie bladen bevatten enkele resten van plakbandlijm. Het voorplat is los. Het achterplat is in een eerder stadium als eens vastgezet (in het binnenscharnier met een zeer harde lijm), het plat is helaas nogal scheef aangebracht. De bandrug is met dezelfde lijm op de rug van het boekblok vastgezet. De bandrug is aan de boven- en onderzijde licht beschadigd. Aan de achterzijde is het bandscharnier gedeeltelijk gescheurd. In de bandscharnieren ontbreekt enig leer.

Behandeling: om de katernen goed met het boekblok te verbinden is het rugbeleg weer goed op de rug van het boekblok vastgezet. De papierschade is hersteld met neutraal Japans papier, de bruine verkleuringen van het plakband zijn met het zelfde materiaal afgedekt. Om het boekje weer goed te kunnen opbouwen is het achterplat losgehaald. De bandrug is van de rug van het boekblok afgehaald, daarna zijn alle lijmresten van de inlegrug en boekblokrug afgeschuurd. De kleine schade van de bandrug is hersteld met wat schaafleer en op kleur gebracht Japans papier. De inlegrug is vervolgens op een strook Tyvek® aangebracht. De platten zijn weer met het boekblok verbonden d.m.v. strookjes Tyvek®, het materiaal is onder het leer van de platten aangebracht en vervolgens op de rug van het boekblok vastgezet. De binnenscharnieren zijn gesloten met neutraal Japans papier. De bandrug is teruggeplaatst d.m.v. de strook Tyvek®, de vleugels van de strook zijn onder het losgehaalde leer aangebracht. De bandscharnieren zijn afgewerkt met op kleur gebracht Japans papier. Het leer is weer op de platkernen vastgezet.


I. Da Costa, de Perzen, dramatisch dichtstuk, 1816, Amsterdam.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de binnenscharnieren zijn gescheurd. Het boekblok bevat enig los vuil. De bandrug is licht beschadigd, aan de bovenzijde ontbreekt een klein deel (enkele cm2). Het kapje aan de onderzijde is licht beschadigd, er ontbreekt een zeer klein stukje leer. De bandscharnieren (bovenzijde) zijn ± 6 cm. gescheurd.

Behandeling: de binnenscharnieren zijn gesloten met op kleur gebracht Japans papier. De bandscharnieren zijn gesloten met sterk (53 gram) Japans papier, het Japans papier is onder de inlegrug aangebracht en vervolgens onder het losgehaalde leer vastgezet. De bandrug is aan de bovenzijde hersteld met zuurvrij karton en leer. Aan de onderzijde is het kapje hersteld met op kleur gebracht Japans papier.


Fotoalbum, 19e eeuw.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de rug van het boekblok is uit vorm, enkele kartonnen stroken zijn niet goed meer met het linnen verbonden. Eén strook karton is helemaal los, een andere strook blijkt gedeeltelijk (onderzijde) met een huishoudelijke lijm te zijn vastgezet (niet op de juiste plaats). De rug bevat nauwelijks nog werkzame kleefstof, het rugbeleg (gaas) is dan ook los. Het boekblok bevat nogal wat papierschade. Aan de rugzijde (beide zijden) is het leer licht beschadigd, de nerflaag is plaatselijk los. De sluiting is incompleet.

Behandeling: om een goed herstel mogelijk te maken is aan de achterzijde het linnen binnenscharnier losgehaald. De (harde) lijmresten zijn van het linnen en de strook karton verwijderd. De kartonnen stroken zijn weer vastgezet op het linnen. De rug van het boekblok is in de juiste vorm gebracht en van nieuwe lijm voorzien, ter versterking is er een strook Japans papier op de rug van het boekblok aangebracht. De constructie is weer gesloten door het opnieuw aanbrengen van het rugbeleg, het linnen binnenscharnier is weer vastgezet. De losse delen van het leer zijn vastgezet. In overleg met de opdrachtgever is besloten de papierschade en de sluiting niet te herstellen.


Biblia, dat is de gantsche h. schrifture…, 1729, Dordrecht.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de bandrug is beschadigd, er ontbreekt leer in de scharnieren en aan de boven-en onderzijde. Enkele schutbladen zijn licht beschadigd (frontzijden en binnenscharnieren). Een klamp van het achterplat is los (bovenzijde), deze sluiting is met soldeerwerk al eens eerder gerepareerd.

Behandeling: de papierschade is hersteld met neutraal Japans papier . De losse klamp is met tweecomponenten lijm weer vastgezet (metaal op metaal). De schade aan de bandrug is hersteld met kalfsleer.


Joa. Simonis, Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum…,1828, Leipzig.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de binnenscharnieren zijn gescheurd. De platkanten zijn licht beschadigd, er ontbreekt enig papier en er zijn enkele losse deeltjes papier aanwezig. Aan de bovenzijde zijn de bandscharnieren gescheurd (± 5 cm., beide zijden).

Behandeling: de binnenscharnieren zijn gesloten met neutraal Japans papier. De losse papierdeeltjes op de platkanten zijn vastgezet. De bandscharnieren zijn hersteld met Tyvek®, het materiaal is aan de binnenzijde van de bandrug aangebracht en onder het losgehaalde leer op de platten vastgezet. Het losgehaalde leer is weer op de platkernen vastgezet . De scharnieren zijn afgewerkt met op kleur gebracht Japans papier.


Giambattista Casti, Die redenden thiere,1817, Bremen.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: aan de voorzijde ontbreekt het vrijschutblad. De kapitalen zijn nogal beschadigd (verlies van garen) ze zijn ook niet goed meer met de rug van het boekblok verbonden. De bandhoeken en platkanten zijn ernstig aangetast, er ontbreekt veel materiaal (leer en sierpapier). De kapjes zijn beschadigd, er ontbreken delen van de inlegrug en het leer. Aan de voorzijde is het bandscharnier zwak, er is nerfverlies en het scharnier bevat wat losse deeltjes leer. Het sierpapier is aangetast (oppervlakteschade).

Behandeling: er is een vrijschutblad aangebracht van (modern) handgeschept papier. Aan de onderzijde is het kapitaal vastgezet, aan de bovenzijde is een nieuw aangebracht. Het nieuwe kapitaal is gemaakt met de originele kern (touw) en op kleur gebracht vliegtuiglinnen. De bandhoeken en platkanten zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier. De kapjes zijn hersteld met zuurvrij papier (inlegrug) en schaafleer. De afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier. In het bandscharnier zijn enkele deeltjes leer vastgezet.


Th. Salmon / M. van Goch, Hedendaegsche historie of tegenwoordige staat van alle volken, 1728/ 1729, Amsterdam.


    
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het boekblok bevat veel los vuil, aan de bovenzijde van de meeste bladen is opliggend vuil aanwezig. Een klein aantal gravures bevatten wat (kleine) papierschade. De kapitalen zijn bijna los, de aanhechting (garen) aan het boekblok is echter nog intact. De inslagen van het leer en de dekbladen zijn los van de platkernen. De bandrug is los van de rug van het boekblok. De bandhoeken en het kapje (onderzijde) zijn licht beschadigd.

Behandeling: het losse vuil is uit het boekblok geborsteld, het oppervlaktevuil is zo goed als mogelijk verwijderd. De papierschade is hersteld met neutraal Japans papier. Om de bandrug weer te kunnen vastzetten op de rug van het boekblok zijn aan de voorzijde de bindingen losgehaald. De kapitalen zijn vastgezet, het kapitaal aan de onderzijde is extra gefixeerd met Japans papier. De bandrug is weer aangebracht op de rug van het boekblok. De losgehaalde bindingen zijn aan de binnenzijde van de platkernen vastgezet. De inslagen en de dekbladen zijn vastgezet op de platkernen. De bandhoeken zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier. Het kapje is behandeld met schaafleer, de afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier. De binnenscharnieren zijn gesloten met neutraal Japans papier.